Reservation för ev felaktigheter och ändringar

E30, 2024

Datum
Bana
Lopp
Proposition
Distans
Datum: 18 mars
Bana: Färjestad
Lopp: E30 Försök
Proposition:
Distans:
Datum: 11 april
Bana: Gävle
Lopp: E30 Försök
Proposition:
Distans:
Datum: 19 april
Bana: Romme
Lopp: E30 Försök
Proposition:
Distans:
Datum: 1 maj
Bana: Bergsåker
Lopp: E30 Försök
Proposition:
Distans:
Datum: 16 maj
Bana: Örebro
Lopp: E30 Försök
Proposition:
Distans:
Datum: 6 juni
Bana: Kalmar
Lopp: E30 Försök
Proposition:
Distans:
Datum: 16 juni
Bana: Eskilstuna
Lopp: E30 Försök
Proposition:
Distans:
Datum: 29 juni
Bana: Färjestad
Lopp: E30 Final
Proposition:
Distans:
#E3trav

Sveriges populäraste insatslopp för Europafödda 3-åriga hästar. Totalt 70 lopp i E3-serien och 18 mkr att vinna.
Banor: Bergsåker, Eskilstuna, Färjestad, Gävle, Romme och Örebro.  Samarbetspartner:  Kalmar.