Reservation för ev felaktigheter och ändringar

E30, 2021

Datum
Bana
Lopp
Proposition
Distans
Datum: 21 mars
Bana: Örebro
Lopp: E30 Försök
Proposition:
Distans:
Datum: 15 april
Bana: Gävle
Lopp: E30 Försök
Proposition:
Distans:
Datum: 26 maj
Bana: Bergsåker
Lopp: E30 Försök
Proposition:
Distans:
Datum: 20 juni
Bana: Eskilstuna
Lopp: E30 Försök
Proposition:
Distans:
Datum: 2 juli
Bana: Färjestad
Lopp: E30 Försök
Proposition:
Distans:
Datum: 31 juli
Bana: Kalmar
Lopp: E30 Försök
Proposition:
Distans:
Datum: 6 augusti
Bana: Romme
Lopp: E30 Försök
Proposition:
Distans:
Datum: 21 augusti
Bana: Gävle
Lopp: E30 Final
Proposition:
Distans:
#E3trav

Sveriges populäraste insatslopp för Europafödda 3-åriga hästar. Totalt 70 lopp i E3-serien och 18 mkr att vinna.
Banor: Bergsåker, Eskilstuna, Färjestad, Gävle, Romme och Örebro.  Samarbetspartner:  Kalmar.