Reservation för ev felaktigheter och ändringar

E3, 2023

Datum
Bana
Lopp
Proposition
Distans
Datum: 10 januari
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25'
Distans: 2140v
Datum: 6 mars
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 45'
Distans: 2140a
Datum: 13 mars
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 65'
Distans: 2140a
Datum: 20 mars
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 55'
Distans: 2140v
Datum: 29 mars
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 80'
Distans: 2140a
Datum: 31 mars
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 60' t v 24'
Distans: 2140v
Datum: 6 april
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50'
Distans: 2140a
Datum: 17 april
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 60'
Distans: 2140a
Datum: 18 april
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 100' ston
Distans: 2100a
Datum: 21 april
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 60' t v 24' ston
Distans: 2140v
Datum: 8 maj
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 65'
Distans: 2140a
Datum: 11 maj
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 80' ston
Distans: 2140v
Datum: 12 maj
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 100' t v 40' ston
Distans: 2140v
Datum: 12 juni
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Uttagningar
Proposition: Uttagningslopp H&V
Distans: 2140a
Datum: 12 juni
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Uttagningar
Proposition: Uttagningslopp ston
Distans: 2140a
Datum: 19 juni
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 95'
Distans: 2140a
Datum: 20 juni
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 60' t v 24' ston
Distans: 2140v
Datum: 1 juli
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Finaler
Proposition: Finaler H&V
Distans: 2140a
Datum: 1 juli
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Finaler
Proposition: Finaler ston
Distans: 2140a
Datum: 1 juli
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Consolation
Proposition: Consolations H&V
Distans: 2140a
Datum: 1 juli
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Consolation
Proposition: Consolations ston
Distans: 2140a
Datum: 13 juli
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 120'
Distans: 1640a
Datum: 24 juli
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 100' ston
Distans: 2140a
Datum: 28 juli
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 60' ston
Distans: 2140a
Datum: 3 augusti
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 125' ston
Distans: 1640a
Datum: 3 augusti
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 70'
Distans: 2100a
Datum: 7 augusti
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 85'
Distans: 1640a
Datum: 10 augusti
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 165'
Distans: 2100a
Datum: 11 augusti
Bana: Kalmar
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 85'
Distans: 2140a
Datum: 19 augusti
Bana: Romme
Lopp: E3 Finaler
Proposition: Finaler H&V
Distans: 1640a
Datum: 19 augusti
Bana: Romme
Lopp: E3 Finaler
Proposition: Finaler ston
Distans: 1640a
Datum: 19 augusti
Bana: Romme
Lopp: E3 Chansen
Proposition: Extrachans ston
Distans: 1640a
Datum: 19 augusti
Bana: Romme
Lopp: E3 Chansen
Proposition: Extrachans H&V
Distans: 1640a
Datum: 26 augusti
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 135'
Distans: 2140a
Datum: 29 augusti
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 70'
Distans: 1640a
Datum: 5 september
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 95'
Distans: 2140a
Datum: 7 september
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 100' ston
Distans: 2140a
Datum: 25 september
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 20' ston
Distans: 2140v
Datum: 28 september
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 65'
Distans: 1609a
Datum: 6 oktober
Bana: Kalmar
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50' ston
Distans: 2140a
Datum: 10 oktober
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 140' ston
Distans: 1640a
Datum: 12 oktober
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 75'
Distans: 2140a
Datum: 16 oktober
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 100' ston
Distans: 2140a
Datum: 16 oktober
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 175'
Distans: 2140a
Datum: 27 oktober
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50' ston
Distans: 2140a
Datum: 1 november
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 80' t v 32'
Distans: 2140v
Datum: 7 november
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 135'
Distans: 2140a
Datum: 10 november
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 90' ston
Distans: 2140a
Datum: 19 november
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 90' ston
Distans: 2140a
Datum: 21 november
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 125' ston
Distans: 1640a
Datum: 28 november
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Revansch
Proposition: Revanschen H&V
Distans: 2140a
Datum: 30 november
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 250' t v 100' ston
Distans: 2140v
Datum: 1 december
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 125'
Distans: 1640a
Datum: 6 december
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 150' t v 60' ston
Distans: 2140v
Datum: 8 december
Bana: Kalmar
Lopp: E3 Revansch
Proposition: Revanschen öppna
Distans: 2140a
Datum: 18 december
Bana: Örebro
Lopp: E3 Revansch
Proposition: Revanschen öppna
Distans: 1609a
Datum: 22 december
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 115'
Distans: 2140a
Datum: 30 december
Bana: Gävle
Lopp: E3 Revansch
Proposition: Revanschen ston
Distans: 2140a
#E3trav

Sveriges populäraste insatslopp för Europafödda 3-åriga hästar. Totalt 70 lopp i E3-serien och 18 mkr att vinna.
Banor: Bergsåker, Eskilstuna, Färjestad, Gävle, Romme och Örebro.  Samarbetspartner:  Kalmar.