Reservation för ev felaktigheter och ändringar

E3, 2022

Datum
Bana
Lopp
Proposition
Distans
Datum: 11 januari
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25′
Distans: 2140v
Datum: 15 februari
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 75′ t v 25′
Distans: 2140v
Datum: 2 mars
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50′
Distans: 2140v
Datum: 14 mars
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25'
Distans: 2140v
Datum: 24 mars
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50'
Distans: 2140v
Datum: 1 april
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50' ston
Distans: 2140v
Datum: 15 april
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 75′ t v 25′ ston
Distans: 2140v
Datum: 19 april
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50'
Distans: 2140v
Datum: 29 april
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25' ston
Distans: 2140v
Datum: 2 maj
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50'
Distans: 2140a
Datum: 12 maj
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50' ston
Distans: 2140v
Datum: 12 maj
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25'
Distans: 2140v
Datum: 25 maj
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 75'
Distans: 2140a
Datum: 30 maj
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 150'
Distans: 2140a
Datum: 13 juni
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25' ston
Distans: 2140v
Datum: 16 juni
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Uttagningar
Proposition: Uttagningslopp ston
Distans: 2140a
Datum: 16 juni
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Uttagningar
Proposition: Uttagningslopp H/V
Distans: 2140a
Datum: 1 juli
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Consolation
Proposition: Consolations ston
Distans: 2140a
Datum: 1 juli
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Consolation
Proposition: Consolations H/V
Distans: 2140a
Datum: 2 juli
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Finaler
Proposition: Final ston
Distans: 2140a
Datum: 2 juli
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Finaler
Proposition: Final H/V
Distans: 2140a
Datum: 8 juli
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 150'
Distans: 2140a
Datum: 28 juli
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25' ston
Distans: 2140v
Datum: 4 augusti
Bana: Gävle
Lopp: E3 Uttagningar
Proposition: Uttagningslopp ston
Distans: 1640a
Datum: 4 augusti
Bana: Gävle
Lopp: E3 Uttagningar
Proposition: Uttagningslopp H/V
Distans: 1640a
Datum: 4 augusti
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 75'
Distans: 2140v
Datum: 16 augusti
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25' ston
Distans: 2140v
Datum: 19 augusti
Bana: Örebro
Lopp: E3 Consolation
Proposition: Consolations ston
Distans: 1609a
Datum: 19 augusti
Bana: Örebro
Lopp: E3 Consolation
Proposition: Consolations H/V
Distans: 1609a
Datum: 19 augusti
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25'
Distans: 2140v
Datum: 20 augusti
Bana: Örebro
Lopp: E3 Finaler
Proposition: Final ston
Distans: 1609a
Datum: 20 augusti
Bana: Örebro
Lopp: E3 Finaler
Proposition: Final H/V
Distans: 1609a
Datum: 26 augusti
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25'
Distans: 2140v
Datum: 27 augusti
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 100'
Distans: 2140a
Datum: 29 augusti
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25'
Distans: 2140v
Datum: 3 september
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50'
Distans: 2140a
Datum: 8 september
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 100'
Distans: 2140a
Datum: 15 september
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25' ston
Distans: 2140v
Datum: 19 september
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50' ston
Distans: 2140v
Datum: 23 september
Bana: Kalmar
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50' ston
Distans: 2140a
Datum: 27 september
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 75′ t v 25′ ston
Distans: 2140v
Datum: 3 oktober
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50'
Distans: 2140v
Datum: 8 oktober
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 75′ t v 25′ ston
Distans: 2140v
Datum: 10 oktober
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50' ston
Distans: 2140a
Datum: 13 oktober
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 100' ston
Distans: 1609a
Datum: 25 oktober
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 75′ t v 25′
Distans: 2140v
Datum: 28 oktober
Bana: Kalmar
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 100'
Distans: 2140a
Datum: 1 november
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 100' ston
Distans: 2140a
Datum: 3 november
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25'
Distans: 2140v
Datum: 14 november
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 75′ t v 25′ ston
Distans: 2140v
Datum: 18 november
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50' ston
Distans: 2140v
Datum: 25 november
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25'
Distans: 2140v
Datum: 27 november
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Revansch
Proposition: Revanschen H/V
Distans: 2140a
Datum: 29 november
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 150' t v 50' ston
Distans: 2140v
Datum: 2 december
Bana: Kalmar
Lopp: E3 Revansch
Proposition: Revanschen öppna
Distans: 2140a
Datum: 6 december
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 100'
Distans: 1640a
Datum: 10 december
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25' ston
Distans: 2140v
Datum: 17 december
Bana: Romme
Lopp: E3 Revansch
Proposition: Revanschen ston
Distans: 2140a
Datum: 18 december
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 300'
Distans: 2140a
#E3trav

Sveriges populäraste insatslopp för Europafödda 3-åriga hästar. Totalt 70 lopp i E3-serien och 18 mkr att vinna.
Banor: Bergsåker, Eskilstuna, Färjestad, Gävle, Romme och Örebro.  Samarbetspartner:  Kalmar.