Reservation för ev felaktigheter och ändringar

E3, 2024

Datum
Bana
Lopp
Proposition
Distans
Datum: 9 februari
Bana: Eskilstuna
Lopp: Vårserien Försök
Proposition: H 25'
Distans: 2140v
Datum: 1 mars
Bana: Romme
Lopp: Vårserien Försök
Proposition: H 50'
Distans: 2140v
Datum: 13 mars
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 150'
Distans: 2140a
Datum: 14 mars
Bana: Gävle
Lopp: Vårserien Försök
Proposition: H 25'
Distans: 2140v
Datum: 22 mars
Bana: Örebro
Lopp: Vårserien Försök
Proposition: H 25' ston
Distans: 2140v
Datum: 9 april
Bana: Eskilstuna
Lopp: Vårserien Försök
Proposition: H 100' t v 40'
Distans: 2140v
Datum: 25 april
Bana: Gävle
Lopp: Vårserien Försök
Proposition: H 50' ston
Distans: 2140a
Datum: 29 april
Bana: Färjestad
Lopp: Vårserien Försök
Proposition: H 50'
Distans: 2140v
Datum: 1 maj
Bana: Bergsåker
Lopp: Vårserien Försök
Proposition: H 100' t v 40'
Distans: 2140v
Datum: 16 maj
Bana: Örebro
Lopp: Vårserien Försök
Proposition: H 50'
Distans: 2100a
Datum: 17 maj
Bana: Romme
Lopp: Vårserien Försök
Proposition: H 100' t v 40' ston
Distans: 2140v
Datum: 17 maj
Bana: Kalmar
Lopp: Vårserien Försök
Proposition: H 100' t v 40'
Distans: 2140v
Datum: 28 maj
Bana: Eskilstuna
Lopp: Vårserien Final
Proposition: Spårtrappa
Distans: 2140a
Datum: 30 maj
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 15'
Distans: 2140v
Datum: 16 juni
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Uttagningar
Proposition: Uttagningslopp H&V
Distans: 2140a
Datum: 16 juni
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Uttagningar
Proposition: Uttagningslopp ston
Distans: 2140a
Datum: 28 juni
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Consolation
Proposition: Consolation H&V
Distans: 2140a
Datum: 28 juni
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Consolation
Proposition: Consolation ston
Distans: 2140a
Datum: 29 juni
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Finaler
Proposition: Final ston
Distans: 2140a
Datum: 29 juni
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Finaler
Proposition: Final H&V
Distans: 2140a
Datum: 4 juli
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 70' t v 28'
Distans: 2140v
Datum: 17 juli
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 90'
Distans: 2140a
Datum: 26 juli
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 65' ston
Distans: 2140a
Datum: 26 juli
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 175'
Distans: 1640a
Datum: 30 juli
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 200'
Distans: 1640a
Datum: 2 augusti
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 95'
Distans: 2140a
Datum: 8 augusti
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 45' ston
Distans: 2140a
Datum: 17 augusti
Bana: Gävle
Lopp: E3 Finaler
Proposition: Final H&V
Distans: 1640a
Datum: 17 augusti
Bana: Gävle
Lopp: E3 Chansen
Proposition: E3 Chansen H&V
Distans: 1640a
Datum: 17 augusti
Bana: Gävle
Lopp: E3 Chansen
Proposition: E3 Chansen H&V
Distans: 1640a
Datum: 17 augusti
Bana: Gävle
Lopp: E3 Finaler
Proposition: Final ston
Distans: 1640a
Datum: 17 augusti
Bana: Gävle
Lopp: E3 Chansen
Proposition: E3 Chansen ston
Distans: 1640a
Datum: 17 augusti
Bana: Gävle
Lopp: E3 Chansen
Proposition: E3 Chansen ston
Distans: 1640a
Datum: 23 augusti
Bana: Kalmar
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 75' t v 30
Distans: 2140v
Datum: 24 augusti
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 150'
Distans: 2140a
Datum: 26 augusti
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 150'
Distans: 2140a
Datum: 30 augusti
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 35' ston
Distans: 2100a
Datum: 5 september
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 175' ston
Distans: 2140a
Datum: 14 september
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 150' ston
Distans: 2140a
Datum: 16 september
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 85'
Distans: 2140a
Datum: 27 september
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 65' ston
Distans: 2140a
Datum: 30 september
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 30'
Distans: 2140a
Datum: 8 oktober
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 70'
Distans: 2140a
Datum: 10 oktober
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 75' ston
Distans: 2140a
Datum: 10 oktober
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 45' ston
Distans: 2140a
Datum: 18 oktober
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 115' ston
Distans: 2140a
Datum: 28 oktober
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 60' ston
Distans: 2140a
Datum: 29 oktober
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50'
Distans: 2140a
Datum: 8 november
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 150' ston
Distans: 2140a
Datum: 11 november
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 75'
Distans: 2140a
Datum: 12 november
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 75'
Distans: 2140a
Datum: 14 november
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 225'
Distans: 2100a
Datum: 19 november
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 100' ston
Distans: 1640a
Datum: 25 november
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 100' ston
Distans: 2140a
Datum: 28 november
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Revansch
Proposition: E3-Revansch H/V
Distans: 2140a
Datum: 29 november
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 200' ston
Distans: 2140a
Datum: 6 december
Bana: Kalmar
Lopp: E3 Revansch
Proposition: E3-Revansch öppen
Distans: 2140a
Datum: 12 december
Bana: Örebro
Lopp: E3 Revansch
Proposition: E3-Revansch ston
Distans: 2100a
Datum: 20 december
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 65'
Distans: 2100a
Datum: 21 december
Bana: Romme
Lopp: E3 Revansch
Proposition: E3-Revansch öppen
Distans: 1640a
#E3trav

Sveriges populäraste insatslopp för Europafödda 3-åriga hästar. Totalt 70 lopp i E3-serien och 18 mkr att vinna.
Banor: Bergsåker, Eskilstuna, Färjestad, Gävle, Romme och Örebro.  Samarbetspartner:  Kalmar.