Reservation för ev felaktigheter och ändringar

E3, 2021

Datum
Bana
Lopp
Proposition
Distans
Datum: 12 januari
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25′
Distans: 2140v
Datum: 23 februari
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50′ ston
Distans: 2140v
Datum: 2 mars
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50′
Distans: 2140v
Datum: 2 april
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 75′ ston
Distans: 2140a
Datum: 15 april
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 75′ t v 25′ ston
Distans: 2140v
Datum: 16 april
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50′
Distans: 2140v
Datum: 26 april
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50′
Distans: 2140v
Datum: 27 april
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 75′ t v 25′
Distans: 2140v
Datum: 20 maj
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25′ ston
Distans: 2140v
Datum: 20 maj
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 100′
Distans: 2100a
Datum: 21 maj
Bana: Kalmar
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50′ ston
Distans: 2140a
Datum: 31 maj
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 300′
Distans: 2140a
Datum: 3 juni
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 75′
Distans: 2100a
Datum: 11 juni
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50′
Distans: 2140v
Datum: 15 juni
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25′
Distans: 2140v
Datum: 20 juni
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Uttagningar
Proposition: Uttagningslopp ston
Distans: 2140a
Datum: 20 juni
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Uttagningar
Proposition: Uttagningslopp H/V
Distans: 2140a
Datum: 2 juli
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50′ ston
Distans: 2140a
Datum: 2 juli
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Consolation
Proposition: Consolations ston
Distans: 2140a
Datum: 2 juli
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Consolation
Proposition: Consolations H/V
Distans: 2140a
Datum: 3 juli
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Finaler
Proposition: Final ston
Distans: 2140a
Datum: 3 juli
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Finaler
Proposition: Final H/V
Distans: 2140a
Datum: 8 juli
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 300′ t v 100′
Distans: 2140v
Datum: 13 juli
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50′
Distans: 2140a
Datum: 29 juli
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25′ ston
Distans: 2140v
Datum: 6 augusti
Bana: Romme
Lopp: E3 Uttagningar
Proposition: Uttagningslopp ston
Distans: 1640a
Datum: 6 augusti
Bana: Romme
Lopp: E3 Uttagningar
Proposition: Uttagningslopp H/V
Distans: 1640a
Datum: 9 augusti
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25′
Distans: 2140v
Datum: 14 augusti
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50′ ston
Distans: 2140v
Datum: 20 augusti
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50′
Distans: 2140a
Datum: 20 augusti
Bana: Gävle
Lopp: E3 Consolation
Proposition: Consolations ston
Distans: 1640a
Datum: 20 augusti
Bana: Gävle
Lopp: E3 Consolation
Proposition: Consolations H/V
Distans: 1640a
Datum: 21 augusti
Bana: Gävle
Lopp: E3 Finaler
Proposition: Final ston
Distans: 1640a
Datum: 21 augusti
Bana: Gävle
Lopp: E3 Finaler
Proposition: Final H/V
Distans: 1640a
Datum: 27 augusti
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25′ ston
Distans: 2140v
Datum: 6 september
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50′ ston
Distans: 2140v
Datum: 9 september
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50′
Distans: 2140v
Datum: 17 september
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25′ ston
Distans: 2140v
Datum: 28 september
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25′
Distans: 2140v
Datum: 5 oktober
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 75′
Distans: 2140a
Datum: 5 oktober
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 150′
Distans: 2140a
Datum: 8 oktober
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50′
Distans: 2140a
Datum: 15 oktober
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 100′ ston
Distans: 2140a
Datum: 23 oktober
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25′
Distans: 2140v
Datum: 26 oktober
Bana: Eskilstuna
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25′ ston
Distans: 2140v
Datum: 29 oktober
Bana: Kalmar
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 150′
Distans: 2140a
Datum: 4 november
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25′ ston
Distans: 2140v
Datum: 8 november
Bana: Färjestad
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 75′ ston
Distans: 2140a
Datum: 9 november
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50′
Distans: 2140v
Datum: 18 november
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50′ ston
Distans: 2140v
Datum: 25 november
Bana: Örebro
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 75′
Distans: 2100a
Datum: 28 november
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50′
Distans: 2140a
Datum: 2 december
Bana: Gävle
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 100′ ston
Distans: 2140a
Datum: 3 december
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 25′ ston
Distans: 2140v
Datum: 3 december
Bana: Kalmar
Lopp: E3 Revansch
Proposition: Revanschen öppna
Distans: 2140a
Datum: 9 december
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50′ ston
Distans: 2140v
Datum: 14 december
Bana: Romme
Lopp: E3 Bonus
Proposition: H 50′
Distans: 2140v
Datum: 15 december
Bana: Bergsåker
Lopp: E3 Revansch
Proposition: Revanschen ston
Distans: 2140a
Datum: 29 december
Bana: Örebro
Lopp: E3 Revansch
Proposition: Revanschen H/V
Distans: 2100a
#E3trav

Sveriges populäraste insatslopp för Europafödda 3-åriga hästar. Totalt 70 lopp i E3-serien och 18 mkr att vinna.
Banor: Bergsåker, Eskilstuna, Färjestad, Gävle, Romme och Örebro.  Samarbetspartner:  Kalmar.