Insatser

Följande insatsterminer gäller för E3 2022:

28 februari
31 maj
30 augusti
30 november

Anmälan

Anmälan till E3 2022 är nu stängd!

Anmäl din unghäst på något av följande sätt:

Via ditt hästägarkonto på travsport.se

Genom att fylla i nedanstående formulär

Betala in 1.700 SEK (inkl 6% moms) på något av nedanstående kontonummer/giro. Ange hästens namn!

Ring Sekretariatet på 016-42 82 07 eller 016-42 82 00

E3 Travlopp AB
Bankgiro: 5991-0307
SWIFT-adress: SWEDSESS (Sparbanken Rekarne)
IBAN nr: SE 4680 0008 2701 0046 7738 75

Ange mottagare ”E3 2022” samt hästens namn!

Regler

Allmänna bestämmelser
Loppen avhålles i enlighet med Svensk Travsports reglemente gällande bestämmelser för insatslopp, samt tillämpliga delar enligt centrala, allmänna bestämmelser för svenska travbanor och av arrangören utfärdade allmänna bestämmelser för den aktuella tävlingsdagen.

Arrangören påtager sig ej något ansvar för att påminnelse om insats eller dylikt når respektive ägare, utan det ankommer på varje anmälare att själv bevaka förfallodagen. Om insats ej erlagts i föreskriven tid betraktas anmäld häst som struken. Ägarskifte eller namnändring beträffande anmäld häst skall omgående meddelas Svensk Travsport.

Arrangören förbehåller sig rätt att företaga nödvändiga ändringar för loppets genomförande. Såvida tillräckligt antal inte anmäls, eller andra sådana omständigheter inträffar att arrangören anser att loppet inte kan genomföras, återbetalas gjorda insatser.

Särskilda bestämmelser
Överstiger insatserna 4.320.000 kr bestämmer arrangören hur överskjutande belopp skall fördelas.

Revanscherna körs som enskilda lopp där hästarna uttages efter startpoäng. Alla hästar för vilka samtliga insatser erlagda är startberättigade.

Bestämmelser om uttagningslopp
Uppdelning av hästar i olika avdelningar sker på följande sätt: Hästarna seedas efter startpoäng samt efter startprissumma. Med dessa seedningar grundrankas hästarna från 1 och uppåt. Vid fördelning av hästarna till uttagningsloppen går häst med rankingtal 1 till det första uttagningsloppet, häst nr 2 till det andra o s v, därefter i vändande ordning beroende på antalet uttagningslopp. I övrigt enligt Svensk Travsports regler för seedning av uttagningslopp.

Eventuellt övertaliga hästar tvångsstryks.

Anmälningsavgiften i uttagningsloppen är 3.000 SEK exkl. moms (2019).

Placering i uttagningsloppen blir avgörande för tilldelning av startspår i finalerna. Segrarna i uttagningsloppen, efter lottad ordning, väljer spår först. Därefter tvåorna osv.

Anmälda hästarLoppTill final
Högst 121Direkt
13-242De 6 främsta
25-363De 4 främsta
37-484De 3 främsta
49-605De 2 främsta + de 2 högst seedade treorna
61-726De 2 främsta

#E3trav

Sveriges populäraste insatslopp för Europafödda 3-åriga hästar. Totalt 70 lopp i E3-serien och 18 mkr att vinna.
Banor: Bergsåker, Eskilstuna, Färjestad, Gävle, Romme och Örebro.  Samarbetspartner:  Kalmar.